18.jpg 19.jpg

Hasami Porcelain Clay - Mug Large

48.99
1.jpg 16.jpg

Hasami Porcelain Clay - Milk Pitcher

41.99
2.jpg 16.jpg

Hasami Porcelain Clay - Sugar Pot

29.99
6-copy.jpg 5.jpg

Hasami Porcelain Clay - Bowl Small

58.99
3.jpg 4.jpg

Hasami Porcelain Clay - Bowl Large

112.99
7.jpg 9.jpg

Hasami Porcelain Clay - Plate Small

37.99
8.jpg 9.jpg

Hasami Porcelain Clay - Plate Large

58.99
11.jpg 13.jpg

Hasami Porcelain Clay - Bowl Round Medium

44.99
10.jpg 13.jpg

Hasami Porcelain Clay - Bowl Round Large

58.99
20.png

Hasami Porcelain Black - Bowl Large

112.99
21.jpg 22.jpg

Hasami Porcelain Black - Bowl Small

58.99
26.jpg 24.jpg

Hasami Porcelain Black - Plate Small

44.99
Hasami Porcelain Black - Plate Large 27.jpg

Hasami Porcelain Black - Plate Large

79.99
30.jpg 31.jpg

Hasami Porcelain Black - Bowl Round Small

44.99
29.jpg 31.jpg

Hasami Porcelain Black - Bowl Round Medium

58.99
28.jpg 31.jpg

Hasami Porcelain Black - Bowl Round Large

79.99
35.png

Hasami Porcelain White - Mug Small

44.99
Hasami Porcelain White - Milk Pitcher

Hasami Porcelain White - Milk Pitcher

44.99
Hasami Porcelain White - Sugar pot

Hasami Porcelain White - Sugar pot

35.99
48.jpg 46.jpg

Hasami Porcelain White - Plate Small

44.99
Hasami Porcelain White - Plate Large 46.jpg

Hasami Porcelain White - Plate Large

79.99
Hasami Porcelain White - Bowl Round Small 42.jpg

Hasami Porcelain White - Bowl Round Small

44.99
44.jpg 42.jpg

Hasami Porcelain White - Bowl Round Medium

58.99
45.jpg 42.jpg

Hasami Porcelain White - Bowl Round large

79.99
40.jpg 33.jpg

Hasami Porcelain Wood Tray

79.99